ព័ត៌មានម៉ាក

FEELM រុក្ខជាតិ

ប្លុក

ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង

អ៊ីម៉ែលមានអារម្មណ៍៖

feelm@smoorecig.com

ទូរស័ព្ទ៖

+ ៨៦-៧៥៥-៦១១៥៦៩៩៩

ទូរសារ៖

+ ៨៦-៧៥៥-៦១១៥៦៩១៨

ស៊ីនយូអេសអេសអ៊ីតិចតិចណូឡូជីលីមីតធីត

ឧទ្យានឧស្សាហកម្មដុងឆៃភូមិជីស៊ូស៊ូស្រុកបាវយានខេត្តសិនជិនប្រទេសចិន ៥១៨១០២ ។