फेलम प्लान्टहरू

ब्लग

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस

ईमेल फेलम:

feelm@smoorecig.com

टेलिफोन:

+-86-7555-11१569 99।

फ्याक्स:

+-86-7555-11१569१18

शेन्ज़ेन SMOORE टेक्नोलोजी लिमिटेड

डो Dong्काई औद्योगिक पार्क, गुशु भिलेज, बाओन डिस्ट्रिक्ट, शेन्ज़ेन, चीन, 8१8१०२।